חיפה
תל אביב
ירושלים
באר שבע

המרכזים הלוגיסטיים

צפון

מילובר
גורן העמק - מנפטת העמק

דרום

גורן הדרום - צומת מסמיה
יושיביה

מילובר - צפון

איזור תעשייה מילואות דרום
פתח באמצעות Google Maps

גורן העמק - מנפטת העמק - צפון

איזור תעשייה מילואות דרום
פתח באמצעות Google Maps

גורן הדרום - צומת מסמיה - דרום

איזור תעשייה מילואות דרום
פתח באמצעות Google Maps

יושיביה - דרום

איזור תעשייה מילואות דרום
פתח באמצעות Google Maps